Terex Rough Terrain Crane - 12400-1506 - DECAL, FAN WARNING